Voetbal: een weerspiegeling van gendergelijkheid door de maatschappij

juni 27, 2018 Uit Door Jason Halliwell
Beauty & parfum

Mixed football teams

In het voetbal heeft genderongelijkheid de status van gezond verstand. Traditioneel wordt dispariteit in monetaire beloningen en arbeidsvoorwaarden tussen mannelijke en vrouwelijke voetballers als heel normaal beschouwd. Onlangs heeft de Noorse voetbalbond (NFA) echter aangekondigd dat het een nieuwe collectieve overeenkomst heeft bereikt, waarin staat dat spelers van het nationale voetbalelftal van de vrouw hetzelfde betaald krijgen als spelers van het nationale voetbalteam heren (Reuters, 2017), een grote stap voorwaarts in de strijd voor gelijke rechten.

Voetbal, gelijkheid van mannen en vrouwen en de deal voor betalen
Vanaf 2018 worden spelers van het nationale voetbalteam van de Noorse vrouwen gelijk betaald aan spelers van het nationale voetbalteam van de heren (Reuters, 2017). De mannen verdelen een deel van hun inkomen van commerciële activiteiten aan de vrouwen; dit betekent dat de compensatie voor nationale spelen gelijk is. Bovendien verdubbelt de NFA de vaste betalingen aan het nationale damesteam. Vóór deze nieuwe overeenkomst moesten spelers van het nationale team studeren of werken naast voetbal en dit heeft ongetwijfeld invloed op hun prestaties (Payne, 2017). “Noorwegen is een land waar gelijk staan ​​erg belangrijk voor ons is, dus het is goed voor het land en voor de sport”, zegt Joachim Walltin, bondscoach van spelers.

Regels en voorschriften worden niet langer binnen vier muren geplaatst en dit nieuws reisde snel naar alle uithoeken van de wereld. Als gevolg van globalisering werd het voor vrouwelijke voetballers over de hele wereld mogelijk om gelijke rechten te overwegen. Vervolgens zijn veel vrouwelijke voetballers in actie gekomen, waaronder Vivianne Miedema (speler van Arsenal en het nationale voetbalelftal van de vrouwen). “We doen hetzelfde – we verdienen hetzelfde loon”, zei ze tegen The Guardian. Is het redelijk om aan te nemen dat de Noorse betaalovereenkomst ook de financiële voorwaarden van het Nederlandse nationale voetbalelftal beïnvloedt?

Genderongelijkheid is ingebed in de meeste organisatiestructuren en is daarom geïnstitutionaliseerd. Dit is echter waarschijnlijk niet van toepassing in Noorwegen, omdat diversiteit geïnstitutionaliseerd is, in plaats van genderongelijkheid.

We merken op dat er een andere, dat wil zeggen ongelijke positie is voor mannen en vrouwen in de voetbalwereld. Echter, de manier waarop mannelijke en vrouwelijke sporten worden beoordeeld en geëvalueerd, kan sterk verschillen van land tot land (Broch, 2016). Het doel van dit artikel is om de relatie tussen vrouwenvoetbal en gendergelijkheid in een geglobaliseerde wereld te verkennen en hun mogelijke effecten op de overdraagbaarheid van de Noorse betaalovereenkomst naar Nederland te onderzoeken.

Dit artikel beschouwt eerst de ontwikkeling van vrouwenvoetbal vanuit een mondiaal perspectief en onderzoekt hoe het overeenkomt met theorieën over gendergelijkheid in het algemeen. Vervolgens richt het zich op het lokale perspectief van gendergelijkheid en de invloed ervan op vrouwenvoetbal in Noorwegen en Nederland. Ten slotte onderzoekt het de invloed van globalisering op dit specifieke geval.

Genderstereotypering
De term genderongelijkheid verwijst naar het idee en de situatie dat vrouwen en mannen niet gelijk zijn en dus geen gelijke rechten hebben (Parziale, 2008). Heilman (2012) levert een zinvolle bijdrage met de theoretische benadering van genderstereotypen, wat benadrukt dat er generalisaties zijn over mannen en vrouwen die worden toegepast op individuele groepsleden alleen omdat ze tot dit specifieke geslacht behoren.

Daarnaast gaat dit artikel verder in op de theorie van gendered organisaties uit Acker (1990), waarin zij stelt dat organisatiestructuren niet noodzakelijk genderneutraal zijn en dat genderongelijkheid op fundamenteel niveau deel uitmaakt van de structuur van de samenleving. Genderongelijkheid is ingebed in de meeste organisatiestructuren en is daarom geïnstitutionaliseerd. Acker ontdekte dat “de gendersegregatie van werk, inclusief de scheiding tussen betaald en onbetaald werk, deels wordt gecreëerd door middel van organisatiepraktijken” (1990, blz. 141).

Door nieuwe technologieën is massamobiliteit toegenomen in snelheid en volume en dus zijn meningen en kennis snel verspreid over een groot publiek, een patroon dat ook in dit specifieke geval optrad. Daarom zal dit artikel dit deel van de overdraagbaarheid ook onderzoeken met Appardurai’s (1996) cultuurfragmenten, waarin hij verschillende vloeibare dimensies beschrijft die bijdragen aan de wereldwijde uitwisseling van ideeën en informatie. Deze dimensies creëren nieuwe realiteiten die de verschillen tussen verschillende groepen en culturen verkleinen.

Hoe het vrouwenvoetbal in de huidige tijd wordt opgebouwd, wordt beïnvloed door historische gebeurtenissen. Om de huidige situatie te begrijpen, is het cruciaal om rekening te houden met de historische context waarin dit zich ontwikkelde. Daarom zal het volgende deel een kort overzicht geven van de ontwikkeling van de hedendaagse situatie van vrouwenvoetbal.

Voetbal, het is een herenspel
Genderongelijkheid in het voetbal gaat terug tot het begin van de 19e eeuw.