Uw advertorial publiceren via News Online

januari 20, 2018 Uit Door Jason Halliwell
Beauty & parfum

Wat is een advertorial?
Een advertorial is een advertentie in de vorm van een artikel.
Ze komen veel voor in dagbladen en huis-aan-huis-bladen.
De redactionele opmaak suggereert dat het om een artikel gaat, maar een
advertorial mag niet dezelfde, identieke vormgeving hebben als artikelen
in de krant of het tijdschrift. Er moet “advertentie” of “advertorial”
boven staan.

Verschil advertentie en advertorial
Een advertorial biedt de tekstschrijver en opdrachtgever de mogelijkheid om
de boodschap duidelijk uit te leggen op een manier die aansluit bij de interesses
van de doelgroep. Het verschil tussen een advertorial en een advertentie is dat
een advertorial de mogelijkheid biedt om details te geven. De advertorial bevat
de elementen van een artikel en is minder opvallend dan een advertentie.
Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor nieuwswaarde en actualiteit bij
het opstellen van een advertorial.

Inhoud en opbouw advertorial
Een advertorial bevat de volgende elementen:
Aanduiding advertorial(of advertentie) zodat de lezer weet dat het niet
om een artikel gaat, maar een reclameboodschap
Kop: geeft aan waar de advertorial over gaat, trekt de aandacht
Aanhef of lead: bevat de kern, de belangrijkste informatie
Tekstblok: afgerond verhaal met gedetailleerde informatie
Tussenkoppen: met tussenkoppen kun je structuur aanbrengen in de advertorial
Kader: een kader is een stukje omlijnd tekst. Het bevat informatie die speciale aandacht behoeft
Illustratie: een illustratie trekt direct de aandacht
Leader: opvallende passage uit een tekst
Feedbackstimulus: een feedbackstimulus stimuleert de lezer om te reageren en geeft aan hoe hij dat kan doen
Afzenderprofiel: een afzenderprofiel bevat beeldmerk, logo, adres en telefoonnummer van het bedrijf

Nieuwswaarde advertorial
Een advertorial heeft nieuwswaarde. Nieuwsheeft een aantrekkingskracht, daarom is het belangrijk dat de
advertorial nieuwswaarde bevat. Een onderwerp heeft nieuwswaarde als het voldoet aan vijf criteria,
de zogenaamde ABABA-formule:
Actualiteit
Belangrijk
Afwijking: nieuws wat ongewoon is, trekt de aandacht
Belangstelling: de doelgroep ondervindt zelf de gevolgen van het nieuws
Autoriteit: het nieuws is afkomstig van een bron die van belang is voor het publiek

Advertorial: feiten
Net als een artikel is een advertorial gebaseerd op feiten. De mening van de tekstschrijver vermindert
de overtuigingskracht van e advertorial. De schrijfstijl moet dan ook feitelijk en zakelijk zijn.
Overdrijven doet afbruik aan de geloofwaardigheid.

Maak een advertorial van 600 woorden plus een afbeelding / foto.

Het beeld / foto moet als jpg-bestand te leveren, en het moet bij 300 dpi of hoger worden gescand.

De gescande afbeelding / foto moet een minimale grootte van 60mm x 60mm meten.

Meer info