Rokende jongeren voelen zich gezond

juli 11, 2018 Uit Door Jason Halliwell
Beauty & parfum

Ondanks het feit dat jongeren veel roken en te zwaar zijn, voelen ze zich kerngezond. Dat staat in het dinsdag verschenen Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit het rapport blijkt dat een op de drie jongeren tussen de 18 en 25 jaar wel eens rookt, tien procent daarvan is een zware roker. Jongere jongens en meisjes rookten minder vaak, maar van de 12- tot 18-jarigen rookte toch nog bijna 10 procent.

Het percentage rokers is groter bij jongeren met overgewicht, dan bij jongeren zonder overgewicht: 27 procent, tegenover 22 procent. Opvallend is dat wanneer gevraagd wordt naar de gezondheid, bijna 91 procent daar positief, tot erg positief op reageert. Ook blijkt dat niet-rokende jongeren tevredener zijn over hun gezondheid, dan rokers.

Overgewicht
Van de jongeren van 12 tot 18 jaar is meer dan één op de tien te zwaar, bij jongeren tussen 18 en 25 jaar is dat zelfs bijna één op de vijf. Een klein percentage van hen, respectievelijk 2 en 4 procent, kampt met ernstig overgewicht.

De bevindingen komen nagenoeg overeen met de cijfers die het CBS eerdere jaren publiceerde.