Advertorial plaatsen

Wat is een advertorial? Een advertorial is een advertentie in de vorm van een artikel. Ze komen veel voor in dagbladen en huis-aan-huis-bladen. De redactionele opmaak suggereert dat het om een artikel gaat, maar een advertorial mag niet dezelfde, identieke vormgeving hebben als artikelen in de krant of het tijdschrift. Er moet “advertentie” of “advertorial” boven staan. Verschil advertentie en advertorial Een advertorial biedt de tekstschrijver en opdrachtgever de mogelijkheid om de boodschap duidelijk uit te leggen op een manier die aansluit bij de interesses van de doelgroep. Het verschil tussen een advertorial en een advertentie is dat een advertorial de mogelijkheid biedt om details te geven. De advertorial bevat de elementen van een artikel en is minder opvallend dan een advertentie. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor nieuwswaarde en actualiteit bij het opstellen van een advertorial. Inhoud en opbouw advertorial Een advertorial bevat de volgende elementen: Aanduiding advertorial(of advertentie) zodat de lezer weet dat het niet om een artikel gaat, maar een reclameboodschap Chapeau: een aanvulling op de kop in een kleiner lettertype Kop: geeft aan waar de advertorial over gaat, trekt de aandacht Aanhef of lead: bevat de kern, de belangrijkste informatie Tekstblok: afgerond verhaal met gedetailleerde informatie Tussenkoppen: met tussenkoppen kun je structuur aanbrengen in de advertorial Kader: een kader is een stukje omlijnd tekst. Het bevat informatie die speciale aandacht behoeft Illustratie: een illustratie trekt direct de aandacht Leader: opvallende passage uit een tekst Feedbackstimulus: een feedbackstimulus stimuleert de lezer om te reageren en geeft aan hoe hij dat kan doen Afzenderprofiel: een afzenderprofiel bevat beeldmerk, logo, adres en telefoonnummer van het bedrijf Nieuwswaarde advertorial Een advertorial heeft nieuwswaarde. Nieuwsheeft een aantrekkingskracht, daarom is het belangrijk dat de advertorial nieuwswaarde bevat. Een onderwerp heeft nieuwswaarde als het voldoet aan vijf criteria, de zogenaamde ABABA-formule: Actualiteit Belangrijk Afwijking: nieuws wat ongewoon is, trekt de aandacht Belangstelling: de doelgroep ondervindt zelf de gevolgen van het nieuws Autoriteit: het nieuws is afkomstig van een bron die van belang is voor het publiek Advertorial: feiten Net als een artikel is een advertorial gebaseerd op feiten. De mening van de tekstschrijver vermindert de overtuigingskracht van e advertorial. De schrijfstijl moet dan ook feitelijk en zakelijk zijn. Overdrijven doet afbruik aan de geloofwaardigheid. Maak een advertorial van 600 woorden plus een afbeelding / foto. Het beeld / foto moet als jpg-bestand te leveren, en het moet bij 300 dpi of hoger worden gescand. De gescande afbeelding / foto moet een minimale grootte van 60mm x 60mm meten. Prijs: 600 euro duur: per maand
* indicates required field

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.